Dofinansowanie

P.B.U Renbud z przyjemnościa informuje że od 1.01.2011 realizuje projekt pt:

„Rozwój przedsiębiorstwa RENBUD Ireneusz Przybysz poprzez zakupy
środków trwałych prowadzące do wprowadzenia nowych produktów na rynek”

Wartość całkowita projektu: 365 573,84 PLN

Wartość dofinansowania: 179 760,45 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źrodłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl© 2012 - Renbud.info
Created by: Geome.net